Sekretesspolicy

Sekretesspolicy gällande dataskydd & personuppgifter


Denna sekretesspolicy uppdaterades den 06/10/2022.


1 - Inledning


Vi bakom Divain Team fäster särskild vikt vid skyddet av användarnas privatliv och våra skyldigheter i enlighet med gällande lagbestämmelser.

Denna sekretesspolicy gör det möjligt för dig att bättre förstå de principer för dataskydd som Divain Team tillämpar. Vi uppmanar dig att läsa den innan du lämnar in dina personuppgifter.

Divain Team SL, med huvudkontor på Ctra. Astorga-Pi, 34, 24710 Astorga, León i Spanien är ansvarig för databehandlingen i Webbutiken www.divainparfums.se

Denna sekretesspolicy kan uppdateras av Divain Team när som helst. Datumet för den senaste revideringen visas på denna sida. Vi föreslår att du regelbundet läser den.

Observera att du genom att använda hemsidan www.divainparfums.se samtycker till att Divain Team samlar in, registrerar, organiserar, lagrar, använder och/eller överför dina personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy.


2 - När samlar vi in din information?


 • Vi samlar in dina personuppgifter när du:
 • Du besöker vår hemsida.
 • Du skapar ett konto på hemsidan.
 • Du gör en betällning på hemsidan.
 • Du prenumererar på våra nyhetsbrev.
 • Du anmäler dig till ett av våra bonusprogram.
 • När du deltar i särskilda aktiviteter, utlottningar, tävlingar, produkttester, kundundersökningar eller marknadsundersökningar.
 • När du delar innehåll på sociala nätverk som Instagram, Facebook, Pinterest eller Twitter med hashtaggen #Divain eller andra hashtags som vi erbjuder.
 • När du kontaktar oss, särskilt när du ringer eller skickar en begäran eller ett klagomål till vår kundtjänst, när du betygsätter eller granskar våra produkter och/eller tjänster eller när du pratar/chattar med andra besökare samtidigt.
 • Om du har gett ditt samtycke till att tredje parter skickar oss personlig information gällande dig.

3 - Vilken information samlar vi in om dig?


 • I synnerhet för att hjälpa oss att lära känna dig bättre och för att ge dig personliga erbjudanden om våra produkter och tjänster (särskilt via e-post, SMS, Sociala medier eller på annat sätt och genom att visa riktade annonser på hemsidor och Sociala medier), för att hantera ditt medlemskap i våra lojalitetsprogram och för att analysera och förutse marknadstrender för att bättre kunna tillgodose dina behov. För dessa ändamål kan vi utföra målinriktade operationerVi anser att all information som direkt eller indirekt kan identifiera dig är "personlig information". Vi kan främst samla in följande personuppgifter:
 • Uppgifter om din identitet, särskilt ditt kön, efternamn, förnamn, adress, telefonnummer, e-postadress, användarnamn och lösenord, födelsedatum eller ålder.
 • Uppgifter om din betalningsmetod, särskilt ditt kreditkortsnummer och utgångsdatum.
 • Uppgifter om våra kommersiella transaktioner, särskilt ordernummer, din orderhistorik, din förfrågningar eller kommunikation med vår kundtjänst, dina preferenser och intressen, din aktivitet på hemsidan eller information om något av våra lojalitetsprogram.
 • Innehållsdata (foton, videor, recensioner, kommentarer osv.).
 • Uppgifter om dina konton i sociala medier (användarnamn, biografi, ort osv.), uppladdningar och meddelanden när du delar innehåll eller använder hashtaggen #Divain eller andra hashtags som vi erbjuder.
 • Uppgifter om inspelningar av telefonsamtal för att kunna tillhandahålla tjänster av högsta kvalitet, särskilt för utbildning och utvärdering av vår personal.
 • Tekniska data, särskilt din IP-adress eller information om hur din surfenhet när du använder vår hemsida.
 • Andra uppgifter som du lämnar när du kontaktar oss eller som vi har fått från tredjepartsleverantörer.

4 - Varför samlas dina personuppgifter in?


Vi samlar in dina personuppgifter helt eller delvis, huvudsakligen för följande ändamål:

Underhåll av hemsidan och ständig förbättring av tjänsternas kvalitet. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose det legitima intresse som nämns ovan.

Behandling av dina beställningar (beställningar, leveranser, fakturor, service efterservice osv). Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som du är part i;

Customer Relationship Management (CRM), baserat på dina preferenser, intressen och köpbeteende, analysera din surfning och dina förfrågningar på våran hemsida eller vidta andra åtgärder för att bättre kvalificera vår databas. Vi kan till exempel importera en lista med krypterade uppgifter (e-post eller telefonnummer) till Facebook för att identifiera användare som redan har varit i kontakt med våra varumärken och/eller som kan vara intresserade av våra produkter och tjänster och erbjuda dem personlig reklam och erbjudanden på Sociala nätverk. Genom skapande av konto kan vi anpassa din kundupplevelse, men du kan också göra en beställning genom att använda alternativet att beställa som gäst. Behandlingen sker med ditt samtycke och är nödvändig för att tillgodose det legitima intresse som nämns ovan.

Tilldelning av en annons till en specifik kommersiell transaktion för fakturering av affiliate-kampanjer. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose det legitima intresse som nämns ovan.

Användning och kontakt genom Social medier. Behandling av uppgifter sker med ditt samtycke.

Behandling av dina förfrågningar (prover, rådgivning, deltagande i en kampanj, klagomål, din rätt att begära tillgång till din information, rättelse, invändning och önskemål att radera information osv.) Denna process är nödvändig för att kunna behandla din begäran.

När det är tillåtet enligt lag och/eller om vi behöver meddela dig när som helst.


5 - Lämnar vi ut dina personuppgifter?


Vi säljer eller hyr aldrig ut din personliga information till andra företag i marknadsföringssyfte.

Divain Team är ett internationellt företag med verksamhet i många länder. Den personliga information som vi samlar in om dig kommer att användas av Divain Team och kommer sannolikt att överföras till andra Divain Team-företag vid behov.

Information kan också delas med tjänsteleverantörer som valts ut på grund av deras expertis och tillförlitlighet och som agerar på våra vägnar och enligt våra anvisningar (orderbehandling och orderuppfyllelse, säker betalning, kundtjänsthantering, teknisk utveckling och underhåll, prissättning och granskning, analys, förebyggande av skräppost, hantering av affiliate- och digitala kampanjer etc.). Vi tillåter dessa tjänsteleverantörer att använda dina personuppgifter endast i den utsträckning som krävs för att utföra tjänster för vår räkning eller för att uppfylla rättsliga krav och vi strävar efter att se till att dina personuppgifter alltid är skyddade.

Dessa tredje parter kan vara belägna inom eller utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), inklusive i länder som inte erbjuder samma nivå av dataskydd som i ditt hemland. I sådana fall kommer vi att se till att vi:

Få ditt otvetydiga samtycke till att dela din personliga information med dessa tredje parter.

Ingå lämpliga avtal om dataöverföring i enlighet med de klausuler av standardmodeller som fastställts av Europeiska kommissionen.

Överensstämma med bindande företagsregler (BCR) som godkänts av behöriga myndigheter.

Se till att sådana tredje parter följer ramverket EU-US Privacy Shield Framework och Privacy Shield Principles avseende insamling, användning och lagring av personuppgifter som överförs från Europeiska unionen till USA.

Slutligen kan vi också överföra dina personuppgifter till lokala myndigheter om det krävs enligt lag eller som en del av en utredning och i enlighet med gällande lag.


6 - Hur skyddar vi dina personuppgifter?


Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, med hänsyn till uppgiftstyp och riskerna med behandlingen av dem, för att kunna bevara säkerheten och sekretessen när det gäller dina personuppgifter och i synnerhet för att förhindra att de ändras, skadas eller att obehöriga tredje parter får tillgång till dem.

Sådana åtgärder kan i synnerhet omfatta praktiska åtgärder som att begränsa tillgången till uppgifter till personal som har befogenhet att göra det i enlighet med sina arbetsuppgifter, avtalsgarantier om en extern leverantör används, analys av konsekvenserna gällande den personliga integriteten, regelbundna kontroller av våra rutiner och anordningar för skydd av den personliga integriteten och/eller fysiska och/eller logiska säkerhetsåtgärder (skyddad eller begränsad tillgång, autentiseringsförfarande, backup, antivirusprogram, firewalls etc.).7 - Vad är vår policy gällande underåriga?


Hemsidan www.divainparfums.se är inte avsedd för barn eller underåriga.

Vi samlar inte medvetet in eller behandlar personuppgifter gällande underåriga. Om vi får kännedom om att personuppgifter har samlats in från underåriga utan föräldrarnas eller vårdnadshavarens samtycke kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att kontakta personen och, om nödvändigt, radera sådana personuppgifter från våra servrar och/eller våra leverantörers servrar.


8 - Vad är vår cookiepolicy?


För mer information om vår cookiepolicy, klicka här: https://divainparfums.se/pages/cookies-policy

9 - Hur hanterar du det innehåll som du delar på Sociala nätverk med de hashtaggar som vi föreslår?


Du kan välja att använda våra hashtaggar för att tagga ditt innehåll på Sociala nätverk som Instagram, Facebook, Pinterest eller Twitter.

Genom att använda sådana hashtaggar bekräftar och godkänner du att ditt innehåll kan visas på vår hemsida och att det kan användas för att hänvisa till våra produkter eller tjänster.

Vi vill påminna dig om att den information som du offentliggör på Sociala nätverk kan ses, användas och lagras av andra runt om i världen, särskilt i länder som inte har lagstiftning som garanterar tillräckligt skydd gällande dina personuppgifter enligt definitionen i ditt hemland.

Vi vill också uppmärksamma dig på att när du skickar in innehåll med hjälp av en av våra hashtaggar styrs din användning av Sociala nätverk uteslutande av de Sociala nätverkens allmänna villkor. Vi rekommenderar att du läser och konsulterar dem regelbundet.

Om du vill att ett visst innehåll inte längre ska visas på vår hemsida kan du själv radera det från berört sociala nätverk eller sluta använda våra hashtaggar.


10 - Hur länge sparas dina personuppgifter?


Vi strävar efter att inte behålla dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy eller enligt gällande lasgstiftning.

Rent generellt gäller följande:

 • Uppgifter om potentiella kunder sparas, såvida du inte uttrycker ditt förbehåll eller lämnar in en begäran om radering, under en period av tre år från det att uppgifterna samlats in eller från den sista kontakten eller från det att affärskontakten har upphört. När denna treårsperiod har gått ut kan vi kontakta dig igen för att ta reda på om du vill fortsätta att ta emot våra erbjudanden. Om vi inte får ett positivt och uttryckligt svar från dig kommer dina personuppgifter att raderas eller arkiveras i enlighet med gällande bestämmelser.
 • Uppgifter om identitetshandlingar får sparas i ett år om du utövar dina rättigheter och tillgodoser dessa.
 • Kreditkortsdata raderas efter avslutad transaktione eller arkiveras för bevisändamål i enlighet med gällande bestämmelser. Med ditt uttryckliga samtycke kan bankuppgifter sparas fram till kreditkortets utgångsdatum. Vi lagrar aldrig ditt visuella kryptogram.
 • Uppgifter för att bevisa en rättighet eller ett avtal eller som sparas för att uppfylla en rättslig skyldighet får lagras i enlighet med gällande bestämmelser.
 • Telefontjänst-logglistor eller inspelade telefonsamtal kan lagras i upp till sex månader.


11 - Vilka rättigheter har du när det gäller dina personuppgifter och hur kan du kontakta oss?


Om du uppger din e-postadress, ditt telefonnummer eller din postadress kan du få e-post, samtal eller meddelanden gällande våra produkter, tjänster och framtida aktiviteter. Du kan när som helst avregistrera dig från våra sändlistor genom att kontakta oss på adressen nedan eller genom att klicka på länken "avregistrera dig" i alla våra e-postmeddelanden. Du kan också ändra dina kontopreferenser när som helst.

I enlighet med gällande bestämmelser har du rätt till tillgång, rättelse, radering och överföring av uppgifter om dig samt rätt att motsätta dig och begränsa databehandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. För att utöva dessa rättigheter måste du skicka oss motsvarande begäran med styrkande id-handling:

Via e-post till kundtjänst: hej@divainparfums.se

Per brev till följande adress:


Divain Team SL.

Ctra. Astorga-Pi, 34

24710 Astorga, León, Spanien


Vi kommer att informera dig om de åtgärder som vi vidtar efter din begäran så snart som möjligt och under alla omständigheter inom en månad efter mottagandet av begäran. Vi förbehåller oss dock rätten att vägra att agera på förfrågningar som är uppenbart ogrundade eller överdrivna.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, den spanska dataskyddsmyndigheten (C/ Jorge Juan, 6. 28001 - Madrid www.agpd.es), om du anser att behandlingen inte är förenlig med gällande bestämmelser.

Om du har några frågor om denna sekretess- och dataskyddspolicy kan du kontakta oss via kundtjänst.